Меню


Розсилка новин

Головна

Повідомлення про оприлюднення проєкту державного планування
та звіту про стратегічну екологічну оцінку
(Розділ «Охорона навколишнього природного середовища»)
проєкту «Генеральний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області. Історико-архітектурний опорний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області»

1. Повна назва документа державного значення, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Генеральний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області. Історико-архітектурний опорний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області.

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Воронізька селищна рада Шосткинського району Сумської області.

Генеральним планом смт Вороніж визначено:
- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;
- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;
- пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;
- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Генеральним планом пропонується упорядкування наступних функціональних зон: житлової, установ обслуговування, зелених насаджень загального користування, виробничих і комунально-складських.

Генеральним планом було визначено перспективні території для житлової забудови за рахунок прилеглих до існуючої житлової забудови нових територій, які містобудівною документацією пропонується ввести в межі населеного пункту.

Містобудівна документація виконана у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».

Селище Вороніж у містобудівному плані – досить компактний населений пункт із сформованою внутрішньою функціональною структурою.

Генеральним планом, передбачаються нові території для житлової забудови та території для організації виробничих, комунально-складських зон.

На проектний етап передбачено вести нове житлове будівництво відповідно до структури житлової забудови, визначеної завданням на розроблення генерального плану – середній розмір нових садибних ділянок для розрахунків прийнято 0,25 га, в тому числі 0,1 га для ведення ОСГ.

Генеральним планом було визначено перспективні території для житлової забудови за рахунок прилеглих до існуючої житлової забудови нових територій, які містобудівною документацією пропонується ввести в межі населеного пункту.

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій.

Території садибної забудови плануються в розвиток існуючої садибної забудови селища.

Передбачається розміщення об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності.

Існуючі виробничі території зберігаються на проектний етап при умові забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних розривів до житлової забудови.

Із нових комунальних об’єктів на території смт передбачено на території свердловин, станції водопідготовлення, очисних споруд дощових вод, КНС.

Передбачається розміщення двох пожежних депо на 2 автомашини кожне.

Генеральним планом передбачається розширення меж в смт Вороніж за рахунок земель з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, ведення особистого селянського господарства, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського господарства таким чином, що подальший територіальний розвиток смт у всіх напрямках обмежуються межею території селищної ради, а у північному та південно-західному напрямках – межею лісових масивів.

В генеральному плані відзначаються наступні пріоритети:
- задоволення потреб в дитячих дошкільних та шкільних установах – будівництво дитячої дошкільної установи на 60 місць в кількості 4х об´єктів та відкриття школи І-ІІІ ступенів;
- розвиток мережі установ культури, спорту та мистецтва – будівництво центру культури і дозвілля, кінотеатру, стадіону площею 1,64 га, спортивного комплексу з відкритим басейном,
- створення багатопрофільних підприємств всіх форм власності з метою поліпшення торгівельно-побутового обслуговування населення і надання якісних послуг – будівництво нових магазинів та кафе, перукарні тощо. Проектування готелю та об'єктів дорожньої інфраструктури.

Основним принципом раціональної організації системи громадського обслуговування в проектних межах смт є:
- доведення складу та потужності установ та підприємств обслуговування до нормативно визначених показників;
- забезпечення рівноцінних умов обслуговування населення центральної та периферійної частини смт;
- дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування.

Будівлі громадського призначення розміщено із забезпеченням зручних транспортних та пішохідних зав’язків з окремими частинами території житлової забудови і радіусів пішохідної доступності та рекомендованих величин максимально допустимих радіусів обслуговування згідно з вимогами ДБН 360-92** та ДБН Б.2.4-1-94.

Містобудівною документацією передбачається завершення формування існуючого громадського центру шляхом підвищення рівня його благоустрою та перенесення адміністративних об’єктів.

В багатоквартирній житловій забудові передбачаються вбудовані об’єкти культурно-побутового обслуговування. Серед житлових кварталів садибної забудови містобудівною документацією передбачалося розмістити центри первинного рівня обслуговування.

Ділянки всіх нових громадських центрів мають зручні транспортні пішохідні зв’язки з існуючою та проектною забудовою.

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-побутового обслуговування, проектним рішенням передбачається в житлових масивах розмістити необхідні об’єкти обслуговування.

Нові квартали багатоквартирної забудови також плануються в розвиток існуючої забудови в центральній частині смт Вороніж. Загальна площа земельних ділянок надана для будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд – 367,43 га. З них під одноповерховою житловою забудовою – 20,58 га, під багатоповерховою житловою забудовою – 2,7 га. Переважає індустріальна одноповерхова, вогнетривка забудова. Кількість багатоповерхових житлових будівель – 34 шт. Житлові квартали садибної забудови передбачено забудовувати житловими садибними будинками ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості в 1-2 поверхи, а багатоквартирної малоповерховими будинками до 4 поверхів. Умови використання – сприятливі. Наявне електро-газо-постачання. Частково на території селища проведено централізоване водопостачання та мережа сантехнічної каналізації відведення використаної води за межі населеного пункту.

На територіях, загальною площею 8,46 га смт Вороніж розміщені об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності.

До комунальних об’єктів на території селища входять: проектні пожежні депо по 2 автомашини, території свердловин, станції водопідготовлення, очисні споруди, КНС та комунальне підприємство. Ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель становлять 248,9 м.кв, ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності – 4,3 га, промислові підприємства – 1,04 га, підприємства харчової промисловості – 0,012 га; підприємства та організації транспорту – 29,27 га. Загальна площа земель в межах населеного пункту 1258 га. Для розвитку території смт Вороніж пропонується збільшення земель до 1429,32 га.

Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані з майбутнім розташуванням районів нової житлової та промислової забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів.

У складі генерального плану згідно чинного законодавства був розроблений історико-архітектурний опорний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області. Необхідність розроблення згаданої науково-проектної документації зумовлена вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини», постановами Кабінету Міністрів від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України», від 03.07.2006 №909 «Про затвердження Порядку визначення населеного місця історичним», від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць».

Мета дослідження – забезпечення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища смт Вороніж. Дана робота є першим історико-містобудівним дослідженням смт Вороніж.

Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю проведення інвентаризації пам’яток та об’єктів культурної спадщини на всій території смт Вороніж, узагальнення існуючих напрацювань як у сфері охорони культурної спадщини поселення, так і теоретичних розробок щодо дослідження розвитку планувальної структури, забудови, традиційного середовища в цілому.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Воронізька селищна рада Шосткинського району Сумської області.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення триватиме з 15 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику у письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: не передбачаються.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Воронізька селищна рада Шосткинського району Сумської області.

Ознайомитись з проєктом «Генеральний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області. Історико-архітектурний опорний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області» та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна в приміщенні Воронізької селищної ради за адресою: смт Вороніж, вул. Київська,4, каб. №5 щодня з 9.00 до 16.00.

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Воронізька селищна рада Шосткинського району Сумської області.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:

вул. Київська,4, смт Вороніж, Шосткинський р-н, Сумська обл., 41140.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

е) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Воронізька селищна рада Шосткинського району Сумської області.

cмт Вороніж, вул. Київська,4, каб. №5.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

З матеріалами проєкту документа державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку «Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» проєкту «Генеральний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області. Історико-архітектурний опорний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області» можна ознайомитись на офіційному сайті Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області за посиланням: http:www.voronizh-rada.gov.ua в розділі «Містобудівна документація».


* Якщо Ви помітили помилку, виділіть її в тексті та натисніть [Ctrl] + [Enter].
Система Orphus

 

Додати коментар

Захисний код
ОновитиDesigned by Dmitry Krolevetsky