Меню

Розсилка новин

Головна Регуляторна політика Проекти регуляторних актів Про затвердження вартості місячної оренди 1 кв.м нерухомого майна ...
Про затвердження вартості місячної оренди 1 кв.м нерухомого майна ...

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Воронізької селищної ради

«Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб»

Проект регуляторного акту передбачає встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. Для розгляду та прийняття відповідного регуляторного акту просимо зацікавлених осіб взяти активну участь у процесі обговорення проекту рішення Воронізької селищної ради «Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб».

Проект рішення та відповідний аналіз регуляторного впливу до проекту розміщено в мережі «Інтернет» на офіційному сайті Воронізької селищної ради (www.voronizh-rada.gov.ua) та на дошках оголошень.

Зауваження та пропозиції просимо надати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу: смт Вороніж, вул. Радянська, 3.


АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до рішення Воронізької селищної ради
"Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб"

Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1.Опис проблеми

У зв'язку прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності з 01.01.2011 р., на виконання пп.170.1.2.п.170.1ст.170, Воронізькій селищній раді необхідно забезпечити прийняття рішень щодо встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб.

2. Мета та завдання регулювання

Метою прийняття Воронізькою селищною радою даного регуляторного акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету;

- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих податків і зборів;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних з орендною платою за нерухоме майно фізичних осіб.

Завданням запропонованого проекту рішення є:

- встановлення розмірів суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб по Воронізькій селищній раді.

3. Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній. Правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення селищної ради для виконання на території селищної ради, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

Згідно з пп.170.1.2.п.170.1ст.170Податкового кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення розміру суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб по Воронізькій селищній раді.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Воронізької селищної ради " Про встановлення розміру мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб по Воронізькій селищній раді"

Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

- доцільності,

- адекватності,

- прозорості,

- ефективності,

- передбачуваності,

- збалансованості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.

Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб по Воронізькій селищній раді. Він максимально відповідає вимогами часу, стану та тим умовам, що склалися у селищі і потребує затвердження Воронізькою селищною радою.

В разі необхідності селищна рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин. Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

6. Очікувані результати дії акта

У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

Таблиця вигод і витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування: Забезпечення надходжень до селищного бюджету Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготуванням регуляторного акта)

Населення селища: Збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету селища від сплати орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб по Воронізькій селищній раді.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території селища Вороніж та діє на широке коло фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

8. Показники результативності регуляторного акта

Цільова група: фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до селищного бюджету

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету селища

9. Заходи з відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється спеціалістами селищної ради у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних даних податкової інспекції у місті Шостка.

 

УКРАЇНА

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Проект РІШЕННЯ

Про затвердження мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв.м загальної площі

нерухомого майна фізичних осіб на

території Воронізької селищної ради

 

Відповідно до статті 170 Податкового Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 1253 від 29.12.2010 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна для фізичних осіб по Воронізькій селищній раді згідно додатку 1.

2. Визначити мінімальну вартість 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна для фізичних осіб по Воронізькій селищній раді на 2012 рік без врахування ПДВ – 4,00 грн.

3. Встановити, що на наступні роки, мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна обчислюється податковими агентами та платниками податку на доходи фізичних осіб самостійно виходячи з Порядку розрахунку, затвердженого цим рішенням та прогнозного розміру середньорічних показників опосередкованої вартості житла для Сумської області відповідно до Прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, планування фінансів, банківської діяльності, ринкових реформ і управління комунальною власністю.

 

Додаток 1

до рішення 17 сесії селищної

ради 6 скликання від 29.12.2011 р.

Порядок
розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна по Воронізькій селищній раді

Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна на території Воронізької селищної ради розраховується за формулою :

              Рн

Р = -----------------

            К х 12

Де Р – 4150 грн./кв.м - вартість 1 кв. метра новозбудованого житла. Вартість визначена у відповідності до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1047-р, від 23.09.2009 № 1176-р «Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов». Зазначеними розпорядженнями визначено вартість одного квадратного метра новозбудованих квартир, придбаних Державною іпотечною установою для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.

К – коефіцієнт окупності об'єкта в разі надання його в оренду, що відповідє проектному строку експлуатації будівель 3 та 4 класу – 100 років.

Рнерух. (грн./кв.м) = 4150,00 грн./100 роківх12= 3,458 грн. округлено 4,00 грн./кв.м

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, розрахована згідно з зазначеною формулою, для смт Вороніж складає 4,00 грн. – для фізичних осіб.

Секретар селищної ради                                                Т.А.Симотка


* Якщо Ви помітили помилку, виділіть її в тексті та натисніть [Ctrl] + [Enter].
Система Orphus
 


Designed by Dmitry Krolevetsky