Меню

Розсилка новин

Головна Регуляторна політика Проекти регуляторних актів Проект Про затвердження ставок єдиного податку ...
Проект Про затвердження ставок єдиного податку ...
 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту: «Про затвердження ставок єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної ради на 2012 рік»

Проект регуляторного акту передбачає зміну розміру ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців. Для розгляду та прийняття відповідного регуляторного акту просимо зацікавлених осіб взяти активну участь у процесі обговорення проекту рішення Воронізької селищної ради «Про затвердження ставок єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної ради на 2012 рік».

Проект рішення та відповідний аналіз регуляторного впливу до проекту розміщено в мережі «Інтернет» на офіційному сайті Воронізької селищної ради (www.voronizh-rada.gov.ua) та на дошках оголошень.

Зауваження та пропозиції просимо надати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу: смт Вороніж, вул. Радянська, 3.


Аналіз регуляторного впливу
запропонованого проекту рішення Воронізької селищної ради
« Про ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності
фізичних осіб , які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткуваня на 2012 рік»

Воронізька селищна рада

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного органу :Воронізька селищне рада

Назва документа: Проект Про затвердження ставок єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної ради на 2012 рік

Вид податку, збору: Ставки єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної ради на 2012 рік

Розробник аналізу регуляторного впливу:Воронізька селищна рада

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Спрощена система оподаткування є напрямом державної політики, що діє на практиці для категорії платників – частини суб'єктів підприємницької діяльності, які є найменш фінансово спроможними. Це є самозайняті особи, які забезпечують сьогодні собі робоче місце власними силами. Саме вони потребують найбільшої допомоги та захисту з боку держави.

Єдиний податок - один із джерел наповнення доходної частини селищного бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери.

На сьогодні на території Воронізької селищної ради займаються підприємницькою діяльністю з оподаткуванням доходів за єдиним податком 115 підприємців, ставки для яких були встановлені рішенням Воронізької селищної ради від 30.12.2010 «Про затвердження ставок єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної ради на 2011 рік».

Діючі ставки єдиного податку не враховують зростання темпів реальних доходів населення та не відповідають сучасному рівню економічного розвитку регіону. Збереження існуючих ставок єдиного податку не забезпечує належних надходжень до селищного бюджету.

З метою виключення суб'єктивного фактору під час визначення ставок єдиного податку, видів діяльності, для яких встановлені ставки єдиного податку, необхідно привести у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 року № 4014/УІ.

2.Визначення цілей державного регулювання.

Цілями державного регулювання є:

- підвищення мотивації громадян до заняття окремими видами підприємницької діяльності;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності: встановлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку відповідно до сучасних ринкових відносин;

- надання суб'єктам підприємницької діяльності можливості обрання найбільш ефективної та зручної системи оподаткування, обліку та звітності при здійснення підприємницької діяльності, що дозволить забезпечити більшу свободу у виборі методів досягнення результатів;

- приведення видів підприємницької діяльності по єдиному податку у відповідність з класифікацією видів економічної діяльності.

- зменшить кількість звернень громадян про встановлення нових видів ставок єдиного податку. Так в діючому переліку налічувалось 116 видів підприємницької діяльності, а в приведеному у відповідність з Класифікацією видів економічної діяльності – більше 600 видів діяльності;

- збільшення надходжень до селищного бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативи рішення проблеми:

- залишення без змін діючої ситуації;

- регулювання визначеної проблеми на державному рівні,

Перша альтернатива - питання встановлення ставок єдиного податку обумовлене процесами, пов'язаними з підтримкою та регулюванням розвитку малого бізнесу, ефективного використання його можливостей у розвитку економіки на території селищної ради, притягнення більшої кількості суб'єктів підприємницької діяльності до переходу на спрощену систему оподатковування, і таким чином, збільшення надходжень до селищного бюджету. У разі неприйняття зазначеного регуляторного акта ситуація залишиться без змін. А саме, залучення більшої кількості суб'єктів підприємницької діяльності до переходу на спрощену систему оподаткування, виведення платників із тіньового бізнесу до правового русла не відбудеться.

Друга альтернатива - слід зауважити, що рішення проблеми з її допомогою зараз неможливо через те, що чинне законодавство не регламентує детально механізм встановлення ставок єдиного податку для СПД - фізичних осіб, а передає цю функцію органам місцевого самоврядування.

Третя альтернатива – встановити максимальну ставку єдиного податку 20% від мінімальної заробітної плати, що практично вдвічі збільшить податкове навантаження платників єдиного податку, що не є економічно обґрунтованим варіантом.

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Проект рішення Воронізької селищної ради «Про затвердження ставок єдиного

податку для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної

ради на 2012 рік» передбачає встановлення нових ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва, які здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування населення, виробництва і реалізації товарів народного споживання та інших видів підприємницької діяльності.

Дія акту поширюється на території Воронізької селищної ради Шосткинського району. Акт доводиться до відома суб'єктів відносин через дошки оголошень та офіційний сайт Воронізької селищної ради http://www. voronizh-rada.gov.ua .

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акту здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового Кодексів України.

Передбачається, що суб'єкти підприємницької діяльності - платники єдиного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Пропонується встановити строк дії рішення до 31.12.2012року.

У разі прийняття даного регуляторного акту в результаті розширення видів діяльності та збільшення ставок єдиного податку очікуються додаткові надходження до селищного бюджету, що дасть змогу покращити виконання повноважень в галузі освіти, культури.

Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного акту є зовнішні фактори :

- неплатежі суб'єктів підприємницької діяльності ;

- зміни у діючому законодавстві .

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Спрощена система оподаткування залишається найкращим варіантом розпочати власну справу.

ВИГОДИ:

Органів місцевого самоврядування:

- наповнення доходної частини селищного бюджету;

- можливість збільшення витрат на фінансування соціальної сфери;

- збільшення кількості платників податків;

- забезпечення стабілізації економіки ради.

Суб'єктів підприємницької діяльності:

- можливість здійснення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності;

- зменшення витрат часу на взаємовідносини з державними органами;

- диференційний підхід до розміру ставок єдиного податку в залежності від виду діяльності та виду об'єкту, самостійне обрання способу оподаткування доходів.

Територіальної громади:

- надходження від сплати єдиного податку є джерелом наповнення спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету згідно з вимогами нового Бюджетного кодексу, який вступив в дію з 01.01.2011, що дасть можливість проводити капітальні видатки відповідно до чинного законодавства;

- створення додаткових робочих місць;

- збільшення пропозицій, асортименту продукції.

ВИТРАТИ: Органи місцевого самоврядування:

- процедура розробки регуляторного акту.

Суб'єкти підприємницької діяльності:

- тривалість внесення змін та доповнення до затвердженого переліку ставок єдиного податку за встановленою процедурою, сплата єдиного податку.

Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як суб'єктами підприємницької діяльності, так і територіальною громадою у цілому. Збільшення доходної частини селищного бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і на території ради в цілому.

Вигоди перевищують витрати.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Запропонований регуляторний акт вводиться в дію з 01.01.2012 на один рік.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- надходження до місцевих бюджетів від сплати єдиного податку;

- кількість фізичних осіб - платників податку.

№ з/п
Найменування селищної ради
2009р.
2010р.
2011р.
Кіл-ть
СПД
сума,
грн.
Кіл-ть
СПД
сума,
грн.
Кіл-ть
СПД
сума, грн.
1
Воронізька
87
63800,00
102
70200,00
115
69000,00

Базове відстеження результативності регуляторного акту планується провести у 01.01.2012року.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту планується провести 01.09.2012.року.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта буде аналіз статистичної інформації за даними Шосткинської МДПІ.

Розробником проекту є Воронізька селищна рада

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з моменту опублікування повідомлення про оприлюднення регуляторного акта, у письмовому вигляді за адресою: 41140, Сумська область,Шосткинський район, смт Вороніж, Воронізька селищна рада , 76-2-30.

Секретар селищної ради                Т.А.Симотка


gerbm

УКРАЇНА

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від ___ грудня 2011 року

Про затвердження ставок єдиного

податку для здійснення підприємницької

діяльності на території Воронізької селищної

ради на 2012 рік

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 року № 4014/УІ, щодо вимог п.4 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»


ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ставки єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної ради на 2012 рік.

2. Базове відстеження регуляторного впливу рішення здійснити 01.01.2012р.

3. Повторне відстеження регуляторного впливу здійснити до 01.09. 2012 року

4. Рішення набирає чинності з дня наступного за днем оприлюднення та вступає в дію з 01.01.2012 року.

5. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на дошках оголошень та офіційному сайті селищної ради (http://www. voronizh-rada.gov.ua ).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань , бюджету, планування фінансів, банківської діяльності, ринкових реформ і управління комунальною власністю.

7. Дане рішення сесії селищної ради направити до Шосткинської МДПІ.


 


Designed by Dmitry Krolevetsky